Actualitat

El 60% de les reclamacions ateses per l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Dénia en 2019 s'ha resolt a favor dels usuaris

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de l’Ajuntament de Dénia ha tancat l'exercici 2019 amb un total de 495 expedients donats d'alta. El nivell de resolució d'aquests expedients és “molt satisfactori”, segons ha comentat la regidora de l'OMIC, Elisabet Cardona, “situant-se en un 96,2%”.

Dels expedients oberts, 480 corresponen a reclamacions, de les quals quasi un 60% s'han resolt a favor de l'usuari o consumidor amb la mediació de l'oficina. Aquestes resolucions favorables han suposat que es recuperaren un total de 57.537,33 euros per als consumidors.

El sector de telefonia concentra la majoria de les reclamacions presentades en l'oficina l'any passat, seguit del sector bancari i financeres, el de l'habitatge, asseguradores i subministradores de gas.

La resta d'expedients tramitats en 2019 correspon a queixes, un total de 13 en 2019, i a denúncies, que van ascendir a 2 l'any passat, una relacionada amb el sector de la telefonia i una altra amb el de l'hostaleria.

L'OMIC Dénia és un servei gratuït de consultes, gestió de reclamacions i mediació en la resolució de conflictes que afecten els consumidors particulars. Pot recórrer a aquest servei qualsevol ciutadà, residisca o no ací, quan el fet denunciat haja succeït a Dénia.

L'OMIC Dénia està situada en la planta baixa de l'ajuntament, al costat de l'Oficina de Promoció del Valencià i les dependències del PROP. L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

 

Altres notícies

imprimir